wir

Historie

Den første "acapulken" ble støpt i desember 1993, da vi laget en prototype av høykvalitetsmaterialer. Designet var basert på funksjonalitet. Andre nøkkelfaktorer var stabilitet og glideegenskaper. Den første testen ble gjort av profesjonelle eventyrere på ekspedisjon - med positivt resultat - og det var først nå vi virkelig begynte å "skli"... ACAPULKA ble dannet i Juni 1994 og allerede påfølgende sesong ble våre pulker med på en stor sydpol-ekspedisjon. Siden den gang har vi med hell eksperimentert med forskjellige materialer, former og støpemetoder.

I 1996 fikk vi eget kontor i Norge, hvor vi hadde base for salg.

Ekspedisjoner, hovedsaklig til Arktis, Antarktis og Grønland, valgte ofte ACAPULKA som leverandør av pulker. Våre skreddersydde pulker ble omtalt som forutsetninger for de vellykkede turene.

MADE IN NORWAY !
Siden 1999 har vi hatt med oss den meget erfarne polfarer Børge Ousland i utviklingen av våre produkter. Hans erfaring, ekspertise og ideer gjør ham til en viktig rådgiver for oss. I januar 2002, registrerte vi foretaket ACAPULKA A/S. Som følge av dette produserer vi mesteparten av våre modeller i produksjonslokaler her i landet.

FILOSOFIE

Basen for vårt arbeid er våre kunnskaper og ferdigheter. Våre funksjonelle høykvalitetsprodukter er resultatet av en kombinasjon mellom moderne produksjonsmetoder og praktisk design. Hver nyutvikling, uansett liten eller stor, blir grundig og kritisk testet. At dere får en bekymringsløs og perfekt tur er vårt fremste anliggende. God kommunikasjon med kundene er meget viktig for oss og vi er derfor åpne for enhver tilbakemelding, det være seg kommentarer, kritikk eller spørsmål.

Materialer

Pulkene våre fungerer under tøffe forhold og har en lang levetid. Vi bruker kun anerkjente kvalitets råmaterialer.
Her følger det et sammendrag og beskrivelse av noen råmaterialer vi bruker

Alveolit

Alveolit er et sterkt og meget holdbart PE-skum. Dette nyttes til polstring av seletøy som skal tåle hard belastning over lang tid.

Aramid fiber

Selskapet DuPont skapte Aramid fribrenes markedsvekst under navnet Kevlar. Det er en forskjell mellom høy-modulære fibre og lav-modulære fibre, sistnevnte blir brukt i skuddsikre vester.
Aramid fiber har høy spesifikk styrke, lav gjennomtrengelighet, høy støt styrke og god vibrasjonsdemping. Trykkfastheten i plastiske Aramid fiber (AFP) er derimot lav. Aramid fiber blir brukt som ulike vevde duker. Disse limes og støpes inn i pulkens skrog.

Bindingen

For å nyttegjøre seg styrken i de forsterkende fiber-materialene blir disse omsluttet av syntetisk bindemiddel. Polyester-, epoxy- og vinylester-bindemiddel blir brukt til dette. Bindemidlene påføres fibrene for hånd, i en vakumprosess eller i en vakum injiserende prosess.

Cordura

Cordura er navnet på et spesielt nylonstoff utviklet av DuPont. Cordura har ekstremt god strekkfasthet. Den store slitestyrken er velkjent blant mange gjennom egne erfaringer som brukere av ryggsekker laget av dette stoffet. Denier (den) indikerer tettheten i vevingen, og dermed styrken på stoffet. Desto høyere "den"-verdi, desto tykkere og sterkere materiale.

Epoxy Resin

Epoxy brukes først og fremst når det stilles store krav til at sammensatte stoffer må yte og tåle mye over lang tid. Epoxy har høyere dynamisk og statisk styrke en UP-stoffer og har ekstremt stor trykkfashet ved lave temperaturer.

Forsterkende fiber

Forsterkende fiber gir fiberbaserte materialer deres styrke. De er laget av ulike materialer (som glass, aramid, karbon, polyester). Fibrene benyttes i matter, stoff og lagdelte materialer. Type og retning på fiberen i den aktuelle konstruksjonen er avgjørende for hvilke egenskaper denne vil få med hensyn til vekt og styrke.

Glassfiber

Glassfiber lages av såkalt E-glass, og er det vanligste forsterkende stoffet i bruk i dag. Styrkekarakteristikken til glassfiber (GFP) tilsvarer styrken til metaller, men den spesifikke vekten er lavere en metallets. Glassfiber blir som oftest brukt som matter og bestanddel i lagdelte materialer.

Glassfiberrør

Det finnes 2 typer glassfiberrør.
Den ene typen har alle styrkende fiber i lengderetningen. Dette er et relativt rimelig rør med lav bruddstyrke.
Rørene vi har valgt å bruke har de styrkende fibrene lagt rundt rørets akse. Denne måten å støpe røret på er å foretrekke da dette gir betydelig større styrke og strekkfasthet.

Glidelakk

Det finnes mange typer glidebehandling i form av lakk. Den legges vanligvis inn i formen før støpingen starter for å gi best mulig overflate, da denne i meget stor grad påvirker pulkens glideferdigheter. Sammen med polyesterkomponenter brukes såkalt "gelcoat". Denne ytterlakken er polyester-basert, danner en hard og meget glatt utside som glir godt og beskytter mot riper og sår.
For de av pulkene våre som støpes med epoxy, har vi utviklet en egen ytterlakk. Denne består av epoxy, forskjellige herdende stoffer og fyllmasse. Vi tilsetter også grafitt-pulver. Denne sammensetningen av stoffer forbedrer glideferdighetene til pulkene drastisk. Andre fyllmasser forbedrer beskyttelsen mot skraper. Grunnet fargen kaller vi glidelakken for "black magic".

Håndstøpemetode

Ved håndstøping, fuktes fiberduken med flytende plastikk (f.eks epoxy el. glassfiber) med rulle. Deretter fjernes luften med en skiverulle, eller den presses ut med en gummispatel. Den uønskede luften, som er en svakhetsfremmende faktor, blir dermed fjernet.

Karbon fiber

De første karbonfibrene ble tilgjengelige i små kvanta til meget høye priser (ca 12.000kr/kg) i 1960-årene. I dag brukes karbonfiber som forsterkende materiale i mange komponenter som skal tåle store påkjenninger.
Karbonfiberplast (CFP) er svært lett, med svært høy ekspansjons- og trykkfasthet, meget god aldringsresistens og vibrasjonsdemping. CFP er overgår i mange sammenhenger styrken til metaller og andre sammensatte materialer. Karbonfiber brukes i materialer (duker) og lagdelte materialer.

Kjerneduk

Duker som kjernemateriale har den fordelen at de er lette å forme inn i en støpeform. Dukene er delvis eller fullstendig mettet i bindestoff, likt forsterkningsfibrene. Konsekvensen er at duken blir betydelig tyngre enn tilsvarende mengde skum.

Kompositt konstruksjon

En kompositt konstruksjon er en flerdelt lagkonstruksjon bestående av to sterke ytterlag og et lettvekts innermaterial, såkalt sandwich-material. I kombinasjon gir dette en meget sterk sammensetning som har meget lav egenvekt. Slike konstruksjoner brukes ofte innen luftfart.

Lagdelte materialer

Lagdelte materialer skiller seg fra de vevde fibrene ved at de ikke er vevd sammen, men sydd sammen lag på lag. Dette kan gi bestemt retningsstabilitet og stivhet. Lagdelte materialer kan settes sammen til å gi stivhet og retningsstyrke i ulike vinkler og retninger.

Laminat

Laminat er materialer bestående av flere enkle lag satt sammen. I vår sammenheng er det to ulike måter å laminere: kompositt-bundet og fiber-bundet material. De består av minimum 2 fysisk eller kjemisk ulike komponenter bundet sammen i et bindende lag.

Materialer / Stoffer

Tekniske tekstiler blir laget av de aller fleste eksisterende fibre og kan veves sammen på mange måter. De mest vanlige vevingene er Canvas og Twill. Vevde stoffer etter Twill-metoden kan formes enklere og bedre. Dersom forskjellige fiber veves sammen til et stoff, kalles det et hybrid stoff.

Matter

Glassfiber matter er den vanligste typen forsterkende material. Mattene består av sa.6 cm lange glassfibertråder, i tilfeldig mønster og sammenbundet av bindemiddel. Glassfibermatter er nesten uten unntak brukt sammen med polyester bindemiddel.

Nylon

Nylon er et polyamid. Samtlige av våre spenner er laget av nylon. Nylon er et material som påvirkes lite av lave temperaturer og beholder derfor sin styrke. I motsetning er de billigere acryl-spennene langt svakere når temperaturen faller lavt.

Opplegg

Opplegget er rekkefølgen til de ulike lagene av forsterkende materialer og kjernematerial. Dette opplegget gir informasjon om styrke og vekt i en konstruksjon, medregnet de bindende materialer som er brukt.

Pakkehøyde

Pakkehøyden indikerer pulkens lastepotensial. Det er naturligvis mulig å pakke den høyere, men dette går til slutt ut over stabiliteten - pulken vil kunne velte. Det er derfor å anbefale at man benytter er større pulk fremfor å pakke en allt for høyt. Desto lavere tyngdepunkt, desto bedre egenskaper hos pulken.

PE-dragfeste

PE-dragfestet er et sidemontert feste for tau-drag. Dette gir mindre friksjon og slitasje på tauet.

Polyester Resin (UP-Resin)

Pakkehøyden indikerer pulkens lastepotensial. Det er naturligvis mulig å pakke den høyere, men dette går til slutt ut over stabiliteten - pulken vil kunne velte. Det er derfor å anbefale at man benytter er større pulk fremfor å pakke en allt for høyt. Desto lavere tyngdepunkt, desto bedre egenskaper hos pulken.

Polyethylene-PE

Denne kjemiske plasten er tilgjengelig I ulike tettheter. Ved høy tetthet (HD-PE) er tettheten om lag 96% av vann. Den er dermed lettere enn vann. HD-PE er karakterisert av høy hardhet og dermed hard overflate.
LD-PE er varianten med lav tetthet, og har 92% sammenlignet med vann. Denne er lett og stabil. Komponenter hvor det benyttes LD-PE er generelt mykere enn komponenter med HD-PE. På grunn av meget gode gli-egenskaper blir polyetyhlene benyttet som belegg på meiene.

Rustfritt Stål

Rustfritt stål er korrosjonsresistent, syrefast og mye sterkere enn vanlig stål. Vi bruker kald-behandlet, syrefast stål til dragfestene fordi dette har en meget god formstabilitet og styrke.

Sammenbundne stoffer/materialer

Sammensatte materialer er laminater som man lager når man legger fiberduk og flytende plaststoffer lag i lag (vått i vått) og lar dette herde. Det blir da hardt og sterkt. Ved å bruke denne metoden, kan man lage svært formstabile og sterke komponenter - pulkskrog.

Sammensatte materialer/stoffer

Vi bruker for det meste sammensatte materialer laget av karbon og Aramid fiber. Disse to materialenes egenskaper kan da kombineres i ett lag.
Se materialer/stoffer.

Sandwich materialer (kjerne materialer)

Sandwich materialer er skum, duk, bikubestrukturer eller spesielle vevinger. Disse er meget lette, men sterke og holdbare. I en optimal kombinasjon med yttermaterialene gir disse meget god styrke kombinert med særdeles lav vekt.

Schöller Textiles

Dette er et, hurtigtørkende og meget elastisk polyamid material utviklet av Schöller Textiles. Materialet blir benyttet i hoftebelter av de fleste kjente ryggsekkprodusenter. Vi benytter dette i våre belter.

Skum

Skum brukt til kompositt konstruksjoner er vanligvis ferdigherdet skum med lukkede porer av ulike materialer (PVC, PUR, PE). De mekaniske egenskapene og vekten bestemmes av tetthet og tykkelse på skummet som benyttes.

Solid laminat

Et solid laminat er et laminat hvor det ikke er brukt kjernematerial. Våre solide laminater er laget i en vakumprosess som forhindrer luften å svekke støpingen. Disse laminatene blir stort sett laget i ren kevlar eller glassfiberarmert plast.

Strammestropper

Våre strammestropper lages av terylene polyester. Dette materialet er svært motstandsdyktig mot UV-stråling og aldring. Stroppene er også meget strekkfaste og har høy bruddstyrke. Polyester verken ekspanderer eller absorberer fuktighet. Vevingen vi bruker i våre stropper er tilpasset bruk sammen med nylon-strammere (clips). Derfor glir de smidigere gjennom strammerne enn andre stropper.

Superlight RS

Dette er et nylonstoff som ikke revner. Dersom det oppstår et hull i stoffet vil vevingens kryssende struktur forhindre at stoffet revnet (Rip-stop teknologi). Materialet er silikonbelagt og har en kvaderatmetervekt på bare 74 gram!

Sveisede midtdeler

Midtstykket av våre pulkdrag er laget av sveiset aluminium av høy kvalitet. Denne koblingen er konstruert slik at den ved unormal belastning (fall) vil svikte og deformeres fremfor å bryte. Dermed kan den relativt enkelt bearbeides tilbake til opprinnelig form. Også når man er ute på tur.

Teflon

Også kalt PTFE. Dette plaststoffet har en meget glatt overflate. Dermed er Teflon velegnet til meiene. Dessverre er dette materialet tyngre enn det sammenlignbare polyethylene.

Temperingskammer (Temperingsprosess)

Et tempereringskammer er som en overdimensjonert bakeovn. Noen avanserte bindestoffer må brukes og behandles ved bestemte temperaturer for å gjennomføre korrekt herding. Denne prosessen kalles tempering. Temperaturen kan strekkes til 140°C, avhengig av typen bindestoff og påføring til komponenten.

Utskiftbare PE-meier

Ved å fastmontere en aluminiumsskinne på pulken, kan PE-meien trekkes på uten annet feste enn en skrue I forkant ovenfor friksjonsområdet. Dette forhindrer unødvendige huller i meien, og skaper mindre friksjon og bedre gli.

Vakumprosess

I likhet med håndpåføringsprosessen påføres de forsterkende fibrene bindestoff med rulle. Deretter blir all overflødig luft trukket ut av laminatet sammen med overflødig bindestoff. Skrog bygget med vakumprosess blir lavere i vekt uten styrkereduksjon.

WP versjon

Pulker i WP versjon er spesielt forseglet. Skroget er totalt tett, og pulkene kan derfor nyttes som farkost på vannet hvis ønskelig.
Alle sammenføyninger i den nedre delen av pulken er tettet, og festeanordningen til draget er en lukket løsning slik at pulkens lasterom er helt tett. Ved bruk av pulk i de arktiske regionene er slike anordninger nødvendige.

Rull til toppen