Personvernerklæring for Acapulka AS

1. Behandlingsansvarlig
Acapulka AS (Acapulka), org. nr. 984 370 377, Noradalsvegen 1, 3810 Gvarv, Norge, e‐post:
info@acapulka.com, tlf +47 / 359 581 12 er behandlingsansvarlig for personopplysninger som
behandles av Acapulka.

2. Behandling av personopplysninger ved, bestillinger, leveranser og kundeadministrasjon
Vi behandler navn, kontaktopplysninger, betalingsinformasjon, bestillingsinformasjon samt øvrigepersonopplysninger du måtte gi oss ved dine bestillinger hos oss. Vi behandler ogsåpersonopplysninger du måtte gi oss ved din kontakt med oss i forbindelse med spørsmål eller vedutvist interesse for våre produkter, samt personopplysninger du måtte gi oss i forbindelse medreklamasjoner eller annen etterfølgende kontakt etter et kjøp.

Vi behandler disse personopplysningene for formålet kontraktsoppfyllelse, kundeadministrasjon ogfor at vi skal oppfylle våre plikter etter avtale og kjøpsrettslig lovgivning samt ivareta våre interesseretter de samme regler. Vårt rettslige grunnlag for behandlingen er GDPR art 6(1)(b).

Vi beholder personopplysninger så lenge formålet tilsier at dette er nødvendig, herunder for åoppfylle våre lovpålagte forbrukervernregler, hvilket betyr at vi beholder personopplysningerinnenfor den alminnelige reklamasjonsfrist i forbrukerkjøp på 5 år.

3. Behandling av personopplysninger ved besøk på Acapulkas hjemmesider
Vi bruker ikke cookies (informasjonskapsler) på våre nettsider.

Vi behandler de personopplysninger kunder gir oss gjennom bruk av kontaktskjema publisert på våre nettsider. Formål er kundeadministrasjon og gjennomføring av avtaler og rettslig grunnlag er GDPR art. 6(1)(b).

4. Utlevering av personopplysninger og lovpålagt behandling
Vi utleverer ikke personopplysninger til tredjeparter med unntak av situasjoner der vi måtte ha rettslig plikt til å levere ut personopplysninger med grunnlag i gjeldende lovverk, herunder personopplysningsloven og GDPR inkludert etter gyldig myndighetspålegg eller dersom en domstol tillater oss eller pålegger oss utlevering.

Vi leverer nødvendigvis også ut dine kontaktopplysninger til transportører i forbindelse med forsendelse av varer til deg.

5. Dine rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontaktes oss på kontaktinformasjon oppgitt i punkt 1 over. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi kan kommet til å be deg bekrefte din identitet eller be deg oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette for å forsikre oss om at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg ‐ og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke samsvarer med vår personvernerklæring eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen kan du kontakte oss. Alternativt har du også adgang til å Datatilsynet i Norge, eller til tilsynsmyndigheten i et annet europeisk land du måtte bo i. Kontaktinformasjon til Datatilsynet finner du her http://www.datatilsynet.no og en liste over andre Europeiske datatilsynsmyndigheter finner du her: https://edpb.europa.eu/about‐edpb/board/members_en

Sist oppdatert januar 2021

Skroll til toppen