2002 «the poles» Tom and Tina Sjögren (S)

Etter å ha vært hjemme i noen uker etter antarktis ekspedisjonen, så gikk dem til nordpolen. Våren 2002. Tom og Tina var dermed de første som klarte begge polene «unsupported» i en saison.

>www.thepoles.com

Scroll to Top