2000 Bettina Aller, (DK)

Bettina forsøkte og nå Nordpolen alene. Forsøket ble mislykket grunnet fysikalske vanskeligheter.

Scroll to Top