1998 The Prince’s Trust Nordpol Ekspedisjon

Rune Gjeldnes (N) og David Hempleman Adams (GB)
Denne internasjonale ekspedisjonen nådde omsider Nordpolen i mai 1998, etter et mislykket forsøk i 1997.

Scroll to Top